CREZUL MEU

"EXISTĂ UN LUCRU MAI RĂU DECÂT OAMENII RĂI !
ESTE IGNORANŢA OAMENILOR BUNI !"

CĂI CĂTRE LUMINĂ

BINE AŢI VENIT ÎN LUMEA MEA !
Fotografia mea
Sunt o fiinţă ce a trecut prin "furcile caudine" ale existenţei, care a pierdut uşor ...şi a câştigat greu lupta cu viaţa. Când am pierdut, am dobândit Credinţă, iar când am câştigat, m-am bucurat de Nădejde; ajungând, azi, să înţeleg de ce este atât de greu urcuşul spre Omul "încoronat" cu demnitate creştină.

marți, 24 mai 2016

LA MULŢI ANI, PNL!

     
     Partidul Naţional Liberal s-a înfiinţat  la 24 mai 1875.

    Premergător instituţionalizării ca partid politic, mişcarea liberală s-a constituit în avantpremierea revolutiei burgheze de la 1848.
     În 1835 ,C.A. Rosetti  înfiinţeaza la Paris “Cercul Democrat Roman”, organizaţie liberală, care activa în cercurile revoluţionare franceze.
      În 1861 se formează gruparea liberal-radicală condusă de C.A. Rosetti şi I.C. Bratianu.
      În ianuarie 1875, grupările liberale se unfică într-un singur partid: PNL.
     PNL a fost dizolvat la 30 martie 1938 prin decretul regal al lui Carol al II-lea. Reactivat politic la 23 august 1944, PNL şi-a sistat activitatea politica la sfârşitul anului 1947 şi a revenit pe scena politicii româneşti  după Revoluţia din 1989.
     PNL este cel mai tânăr vechi partid din România. Este cel mai vechi prin tradiţie şi istorie. Este cel mai tânăr prin viziune şi pragmatism.  PNL este partidul istoric, care a făcut istorie. În urmă cu 150 de ani, PNL moderniza pentru prima dată România. Marile proiecte ale României moderne au fost înfăptuite de liberali.
   PNL este partidul integrării europene şi al viitorului.  PNL este singurul partid autentic de dreapta şi singurul reprezentant al liberalismului în România. A fi de dreapta înseamnă a fi o persoană liberă, cu iniţiativă şi aspiraţii. A fi de dreapta înseamnă a fi liberal.
     PNL este partidul prosperităţii şi progresului. Ca partid al prosperităţii, PNL îşi propune să ofere o viaţă mai bună românilor. PNL este partidul clasei de mijloc şi al oamenilor dinamici, dar şi partidul care ştie să respecte şi să răsplătească meritele şi munca de-o viaţă a pensionarilor.
    PNL este partidul drepturilor omului şi libertăţilor civile. Respectul pentru drepturile fundamentale ale individului este principiul fundamental al liberalilor. O societate liberă şi prosperă garantează individului libertatea şi şansa de a-şi pune în valoare calităţile, de a-şi urmări aspiraţiile şi de a-i fi recunoscute meritele.

                                             Începutul liberalismului în Satu Mare

   Constituit oficial pe 24 mai 1875,PNL este primul partid politic din România. De numele său se leagă momente de referinţă din istoria României, fapt ce-i conferă o poziţie de necontestat în viaţa politică a ţării.
     După 1918, în noile provincii ale României, suflul liberal se va face simţit destul de puternic . PNL reuşeşte să pătrundă în viaţa politică dn Ardeal, în 1919, prin organizaţia liberală a judeţului Satu Mare. Merite deosebite în înfiinţarea acestei organizatii îi revin lui Teofil Dragoş, el fiind preşedintele organizaţiei şi primul membru liberal din Ardeal.
     Odată înfiinţat, PNL Satu Mare urmează direcţia naţionala a familiei Brătianu, continuând
politica de dezvoltare economico-socială şi de modernizare a infrastructurii judeţului Satu Mare.
    Între 1933-1937, în judeţul nostru, în timpul ultimei guvernări liberale ,au existat impresionante realizări, lucru ilustrat într-o lucrare de excepţie, “În serviciul patriei.1933-1937.Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în judeţul Satu Mare”, lucrare la care cuvântul de introducere i-a aparţinut prefectului din perioada 1935-1937, Octavian Ardelean. Dintre aceste înfăptuiri amintesc următoarele:
-Întreţinerea în stare bună a drumurilor,mult superioare altor judeţe;
-Construirea şi repararea a peste 130 de poduri;
-Extinderea reţelei de linii telefonice;
-Construirea Palatului Administrativ din Satu Mare(azi,Muzeul Judeţean de Istorie)
-Realizări în domeniul bisericesc (cele două catedrale din centrul sătmarului,una greco-catolică şi una ortodoxă,a căror construcţie a fost susţinută şi de Prefectură).
-În domeniul educaţional s-au înfiinţat 164 de noi posturi de învăţători şi maiştrii,s-au terminat 39 de şcoli,iar 22 au fost începute;
-S-au înfiinţat biblioteci populare pe lânga fiecare şcoală primară;
-Realizări în domeniul urbanistic;
-Construirea mai multor spitale şi dispensare medicale comunale;
-Sprijinirea agriculturii,comerţului şi industriei printr-o permanentă politică de încurajare;
-Dezvoltarea sportului şi turismului sătmărean;
-Construirea Aeroportului Satu Mare,inaugurat la 8 septembrie 1937; presa centrală de specialitate relata că: „La 8 Sept. s-a inaugurat la Satu Mare,un aeroport modern,cu care prilej a avut loc şi un meeting de aviaţie,organizat de Ministerul Aerului şi Marinei. Beneficiile realizate de pe urma acestui meeting au fost destinate construcţiei aerogării locale”.
-Nu în ultimul rând,dezvelirea statuii lui Vasile Lucaciu,în faţa căreia premierul liberal Gheorghe Tătărăscu afirma la 21 august 1937: „ce mult regret că n-am putut lua parte la înălţătoarea serbare a dezvelirii acestei statui.Este una din cele mai frumoase statui cu care se poate mândri Ţara Românească”.
   Istoria Filialei Partidului Naţional Liberal Satu Mare este presărată de personalităţi politice emblematice,oameni cu un crez politic remarcabil..

                                                                 Legea luptătorului liberal
                
1. Liberalul este om liber şi generos. El luptă împotriva oricărei asupriri şi se jertfeşte pentru întărirea credinţei strămoşeşti , consolidarea şi fericirea Patriei sale.
2.  Liberalul este om de onoare şi de cuvânt.El judecă orice situaţie în lumina adevărului, iar convingerile sale le împărtăşeşte tuturor,fără ascunzişuri.
3. Liberalul este omul faptelor şi al gândurilor curate.El preţuieşte deopotrivă sănătatea trupească şi sănătatea sufletească.
4.  Liberalul se împotriveşte oricăror acte de risipă ,de abuz,de favoare,de cruzime sau de distrugere.
5.  Liberalul nu face nicio deosebire de rasă,de avere, de clasă socială.El este cuviincios şi îngăduitor faţă de toată lumea,respectând credinţa,munca,experienţa şi avutul altuia.
6.  Liberalul este pătruns de spiritul  de echipă.Ca să poate să comande ,el învaţă mai întâi să asculte.
7. Liberalul este luptător politic plin de avânt şi sincer democrat.El dispreţuieşte minciuna,reaua credinţă,invidia, patima, dezordinea şi ura.
8.   Liberalul este îndrăzneţ în cele chibzuite. El nu fuge niciodată de răspundere.
9.  Liberalul este bun roman.El îndeplineşte cu conştiinciozitate îndatoririle cetăţeneşti ,ajutorul semenilor aflaţi în nevoie şi primejdie.
10. Liberalul este plin de însufleţire în orice muncă, urmându-şi cu dârzenie ţelul: libertate, dreptate şi- prin proprietate – bunăstare pentru toţi.


     Închei această scurtă prezentare a începutului liberalismului de pe plaiul nostru , cu portretul omului politic ,realizat de liberalul sătmărean Ştefan Benea (1889-1957): ”Omul politic este om de sacrificiu pentru că cine crede că a face politică înseamnă crearea de avantaje personale acela păcătuieşte atât împotriva persoanei sale cât şi împotriva ideii pe care în loc de a o servi ,o dojeneşte”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu