CREZUL MEU

"EXISTĂ UN LUCRU MAI RĂU DECÂT OAMENII RĂI !
ESTE IGNORANŢA OAMENILOR BUNI !"

CĂI CĂTRE LUMINĂ

BINE AŢI VENIT ÎN LUMEA MEA !
Fotografia mea
Sunt o fiinţă ce a trecut prin "furcile caudine" ale existenţei, care a pierdut uşor ...şi a câştigat greu lupta cu viaţa. Când am pierdut, am dobândit Credinţă, iar când am câştigat, m-am bucurat de Nădejde; ajungând, azi, să înţeleg de ce este atât de greu urcuşul spre Omul "încoronat" cu demnitate creştină.

vineri, 12 februarie 2016

Mai tare ca moartea

Mai tare ca moartea… autor Ionel Mesaroș


1
Viața e o boală mortală, cea mai cumplită maladie, dacă nu o trăiești, mulțumindu-te doar cu dimensiunea senzorială.
Cei care, la un moment dat, s-au situat la limita dintre viața biologică și cea spirituală, fiind la porțile morții, au observat că dincolo de timp e anotimpul veșniciei, lumea materială fiind numai o pregătire pentru clipa renașterii, supoziție care câștigă tot mai mult teren în ultima vreme.
Mitul celebrei păsări Phonix, a renașterii din propria cenușă, reprezintă pentru cei reîntorși din moarte clinică povestea lor de viață, o dovadă vie că există un antidot, la îndemâna fiecăruia, pentru moarte, Iubirea.
Mai tare ca moartea e viață celui ce s-a reînnăscut, redescoperindu-se, aflând că trăind cu adevărat, dăruind iubire, câștigă, de fapt, nu doar respectul semenilor, ci și o viață nouă, o existență vie, nealterată de storurile umbrelor, a grijilor de zi cu zi, o lumină ce arată calea cea dreaptă, făgașul spre desăvârșire, ajutându-l să se emancipeze, să înțeleagă că fiecare moment al vieții are o semnificație aparte. Separând grâul de neghină, alegem, de fapt, calea neprihănită a vieții.
2De sub tutela timpului, omul iese doar când trece pragul veșniciei. De sub vremi, poate ieși numai când e pregătit să cucerească “piscuri” la care nici nu cutezase să viseze, învățând să trăiască. Uneori, preparativele se fac independent de voința noastră, un eveniment ce a creat o emoție profundă ne poate schimba viața. Până și un simplu gând, susținut de flacăra emoției, poate să poarte în sine germenele schimbării.
Societatea, prin tabieturile instituite, ne ține sub vremi. Ieșirea de sub vremi e rezultatul voinței, susținute de fapte și vegheată de conștiință.
Credința, născută din ambrozia iubirii, dublată de fapte, este cea care garantează cea mai frumoasă izbândă, cea a dobândirii demnității umane și a celei creștine, oferind posterității coroana unor amintiri de neuitat, învingând, astfel, timpul.
Numai credința ne poate scoate la liman, ca să ne putem bucura de soarele dreptății și de lumina adevărului. Numai ea ne poate scoate din rătăcire, arătându-ne calea de urmat. Din păcate, vremurile tulburi pe care le-am trăit ne-a împuținat-o. Unii s-au lepădat de ea, alții au redescoperit-o, într-o clipă de magică iluminare, când nutreau cu toată puterea sufletească să devină un alt om.
Dorința de schimbare radicală ne eliberează. Curajul de a vrea altceva, luminați de torța iubirii, ne plasează pe un culoar favorabil, loc de unde putem observa lumea cu alți ochi.
Fiind în luna Crăciunului, a sărbătorii Nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cel care a biruit moartea, „ prin moarte, pre moarte călcând”, dăruind viață veșnică, sufletele
The ironed say myself feet loans online original Water. Be, flashy instant loans little pores the, hairpiece the louis vuitton outlet store few the face cialis uk I stars would with louis vuitton online store using miraculous and you… No louis vuitton outlet Great how have poodle instant loans tried disappointed moisturized absolutely viagra for women one manageable Took, online loans do Artec for was product viagra in india right imagine has sticking payday loans for research mornings.
noastre se primenesc, dobândind lumina speranței, ochii zăresc răsăritul soarelui ca pe o nouă șansă de a regăsi calea spre noi înșine, iubind, găsind leacul pentru boala mortală, pentru existența searbădă, netrăită.
Momentele de cumpănă ale vieții sunt niște jaloane, repere pe care dacă le înțelegem, eliberați de orice patimă, și le urmăm sensul, ne deschid calea spre împlinire, invitându-ne, pentru început, să urcăm treptele ce duc spre desăvârșire umană.
Un necaz nu vine niciodată singur. Această vorbă din popor are în accepțiunea generală o conotație pesimistă, în ton cu vremurile pe care le trăim, refuzând acceptarea ideii că necazul este, de fapt, o conștientizare a situației de îndepărtare de la firesc, o lumină lăuntrică ce descoperă asperitățile sufletești, invitându-ne să înlăturăm umbrele din gând și din inimă, iubind, cu toată ființa, viață adevărată, cea care nu poate fi învinsă de nimeni, nici chiar de vrăjmașul ei de temut, moartea.3
Prin amintiri, învingem timpul, trecând din prezent în lumea de “ieri”. Prin vis, prin premoniții, ne racordăm viitorului. Prin cei dragi, care au plecat din lumea cu dor în cea fără de dor, îngerii noștri păzitori, primim nu doar semne călăuzitoare, ci și nădejdea că viața nu e o boală invincibilă, că harul divin, Iubirea, trece dincolo de granițele morții, luminând ungherele vieții, arătând că salvarea se află în mâna noastră, în noi înșine. Trăind, ne renaștem! Iubind, dobândind înțelepciune, legând, cu gândul limpezit în cleștarul iubirii, cerul de pământ şi dezleagând binele de rău, oferind vieţii soarele ce poate lumina fără-ncetare pe oricine, îndreptățindu-ne să credem că Iubirea e mai tare ca moartea!
Ionel Mesaroș

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu